אתר הרווחה עבר .....
ניתן לגלוש לאתר החדש בכתובת :

https://emportal.ashdodport.co.il/Forms/User/UserDetails.aspx